Zariadenie sociálnych služieb

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Platný cenník služieb