Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Fotogaléria

Aktivity Areál Kultúrne podujatia Návšteva misionárov Otvorenie jazdeckého klubu Vianoce Vystúpenie detí ZŠ

Aktivity

Areál

Kultúrne

podujatia

Otvorenie jazdeckého klubu

Vianoce

Vystúpenie

detí ZŠ

Návšteva

misionárov

Facebook

galéria