Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Zariadenie sociálnych služieb Sympathy n.o.


Sympathy n.o. bolo založené 25. 6. 2007 a otvorenie bolo 20. 2. 2008.  Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v zrekonštruovanej budove v obci Jasová. Jeho prevádzkovateľom je nezisková organizácia Sympathy n.o., ktorej cieľom je starostlivosť o starších ľudí – seniorov. Samozrejmosťou sú služby ubytovania, stravovania, sociálne služby, služby všeobecného lekára, dentistu, služby spojené s využívaním voľného času klientov a ďalšie doplnkové služby.

Kapacita lôžok v zariadení je:  
28 klientov  -  Špecializované zariadenie
6 klientov  -  Zaradenie pre seniorov

Do zariadenia je zabezpečený bezbariérový prístup, všetky izby sú dvojlôžkové. V zariadeniach sú vytvorené priestory pre personál, spoločenské priestory, priestory pre pracovnú a záujmovú terapiu a priestory pre návštevy. Plánuje sa aj vytvorenie priestorov pre rehabilitáciu vrátane poskytovania služieb.