Zariadenie sociálnych služieb

2%

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Postup pri prijatí
do špecializovaného zariadenia