Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Zariadenie Sympathy n.o. sa nachádza na hlavnej ceste zo smeru od Nových Zámkov.

Sympathy n.o. DSS - ZpS

Jasová č. 734
941 34 Jasová,
okres Nové ZámkyHlavná sestra: 0917 634 880

Sociálny pracovník: 0917634879


Tel/fax: 035/ 6477223


E-mail: sympathy@sympathy.sk

E-mail: sympathyno@gmail.com


Facebook: Sympathy Jasová

Sympathy n.o. je členom
Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike