Platný cenník

 Špecializované zariadenie od 1.4. 2021


Obslužné činnosti stupeň V. podľa §17 – zákon 448/2008,( upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)........... 1,60 €/ deň .…48,-

Obslužné činnosti stupeň VI. podľa §17 – zákon 448/2008,( upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)........... 1,63 €/ deň .…49,-


Ubytovanie stupeň V - VI


2- lôžková izba  (3,30 €/ deň).......................... 99,-

    

Stravovanie

strava: racionálna, diabetická, kašovitá, žlčníková, nemastná…
raňajky, obed, večera, a dve vedľajšie jedlá (diabetik-druhá večera)

(5,30 €/deň).........................    159,-      


Odborné činnosti podľa §16 – zákon 448/2008

(pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia)


Stupeň odkázanosti V. – VI.   

a) st. V.  - (1,70 €/deň)  ..............................    51,-€         

b) st. VI. - (2,03  €/deň) ..............................   61,-€       


Ak o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby požiadal Samosprávny kraj,
klient má zníženú úhradu o výšku úhrady za odborné činnosti.

Výška mesačnej platby

       Nezazmluvnení kl.     Zazmluvnení kl.

  st. V.   -      a)  357,- €                    a) 306,-

  st. VI. -      b)  368,- €                    b) 307,-


V prípade nedodržania platby za poskytované služby, budú účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.


Výška mesačnej úhrady podľa druhu spotrebičov.


TYP

ÚHRADA

1

Rádio

1,00 €

2

Hifi veža

1,00 €

3

Počítač, non stop telefón pripojený k elektr. sieti

1,00 €

4

Televízor  príslušenstvo

1,00 €

5

Varná, ponorná kanvica

2,00 €

6

Elektrický varič

5,00 €

7

Ventilátor

1,00 €

8

Výhrevná poduška

2,00 €

9

Iné spotrebiče

1,00 €