Platný cenník

Špecializované zariadenie od 1.7. 2017


Obslužné činnosti stupeň V. podľa §17 – zákon 448/2008,( upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)........... 1,2766 €/ deň .…38,30 €

Obslužné činnosti stupeň VI. podľa §17 – zákon 448/2008,( upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)........... 1,31 €/ deň .…39,30 €


Ubytovanie stupeň V - VI


2- lôžková izba  (2,7233€/ deň).......................... 81,70 €

   

Stravovanie

strava: racionálna, diabetická, kašovitá, žlčníková, nemastná…

(5,- €/deň).........................    150,-      


Odborné činnosti podľa §16 – zákon 448/2008

(pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia)


Stupeň odkázanosti V. – VI.   

a) st. V.  - (1,66 €/deň)  ..............................    50,-€         

b) st. VI. - (2,00  €/deň) ..............................   60,-€       


Ak o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby požiadal Samosprávny kraj,  klient má zníženú úhradu o výšku úhrady za odborné činnosti.

Výška mesačnej platby

      Nezazmluvnení kl.     Zazmluvnení kl.

 st. V.   -      a)  320,- €                    a) 270,-

 st. VI. -      b)  331,- €                    b) 271,-


V prípade nedodržania platby za poskytované služby, budú účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.


Výška mesačnej úhrady podľa druhu spotrebičov.


TYP

ÚHRADA

1

Rádio

1,00 €

2

Hifi veža

1,00 €

3

Počítač, non stop telefón pripojený k elektr. sieti

1,00 €

4

Televízor  príslušenstvo

1,00 €

5

Varná, ponorná kanvica

2,00 €

6

Elektrický varič

5,00 €

7

Ventilátor

1,00 €

8

Výhrevná poduška

2,00 €

9

Iné spotrebiče

1,00 €