Platný cenník

Zariadenia pre seniorov od 1.7. 2017

Obslužné činnosti stupeň IV. podľa §17 - zákon 448/2008
(upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)

1,2433 € / deň .........… 37,30€

Obslužné činnosti stupeň V. podľa §17 - zákon 448/2008
(upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)

1,2766 € / deň .........… 38,30€

Obslužné činnosti stupeň VI. podľa §17 - zákon 448/2008
(upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)

1,31 € / deň .........… 39,30€


Ubytovanie stupeň IV. V. a VI.

2- lôžková izba 2,7233 € / deň……….. 81,70 €Stravovanie
strava: racionálna, diabetická, kašovitá, žlčníková, nemastná.

(5,- €/deň) ................... 150,-


Odborné činnosti podľa §16 - zákon 448/2008
(pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia)

Stupeň odkázanosti IV. V. a VI.
a) st. IV. - (1,50 €/deň) ..................... 45,-

b) st. V. - (1,66 €/deň) ..................... 50,-

c) st. VI. - (2,00 €/deň) ..................... 60,-€         

    

Výška mesačnej platby

st. IV. - a) 314,-

st. V. - b) 320,-

st. VI. - c) 331,-


V prípade nedodržania platby za poskytované služby, budú účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.


Výška mesačnej úhrady podľa druhu spotrebičov.


TYP

ÚHRADA

1

Rádio

1,00 €

2

Hifi veža

1,00 €

3

Počítač, non stop telefón pripojený k elektr. sieti

1,00 €

4

Televízor  príslušenstvo

1,00 €

5

Varná, ponorná kanvica

2,00 €

6

Elektrický varič

5,00 €

7

Ventilátor

1,00 €

8

Výhrevná poduška

2,00 €

9

Iné spotrebiče

1,00 €