Zariadenie sociálnych služieb

2%

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Žiadosť  o umiestnenie v zariadení.