Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Údaje, ktoré potrebujete

do daňového priznania uviesť:


Obchodné meno alebo názov: Sympathy n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia                             poskytujúca všeobecne                             prospešné služby


Identifikačné číslo (IČO/SID): 42052491


 

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejav dôvery
a podporu v rozvíjaní našich aktivít
v prospech prijímateľov sociálnej služby.

dovoľte nám osloviť Vás s možnosťou venovania 2% zo svojich daní z príjmov.


V súčasnosti platná legislatíva Vám umožňuje poukázať 2% z daní z príjmov registrovanej neziskovej organizácii, akou je aj naše zariadenie sociálnych služieb.


Tento dar Vás nič nestojí!


Ak nikomu nevenujete 2%, celá daň

bude odvedená štátu.


Poukázaním 2% našej organizácii pomôžete podporiť rozvoj nášho zariadenia a kvality života v ňom. Takto získané finančné prostriedky budú použité na:


realizáciu a podporu aktivít pre našich klientov a zlepšenie kvality života v našom zariadení.


Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!Vážení priaznivci ZSS Sympathy n.o. Jasová, VOPRED VÁM ĎAKUJEME! Ulica:  Mesto:  PSČ:  Okres: Štát: Jasová 734 Jasová 941 34 Nové Zámky Slovenská republika Sídlo organizácie: vyhlásenie (1).pdf